Find Profiles

No photo of Zhanat Kakhanov
20152015
No photo of Damira Kanayeva
20082019
Photo of Mehmet Karakus

Mehmet Karakus, PhD

Person: Associate professor

20062019
Photo of Rita Kasa

Rita Kasa, PhD

Person: Assistant professor

20032020
Photo of Maxat Kassen

Maxat Kassen, PhD

Person: Assistant professor

20132020
No photo of Zumrad Kataeva

Zumrad Kataeva, PhD

Person: Assistant professor

20162019
No photo of Sholpan Kauanova
20172018
No photo of Sulushash Kerimkulova
20172018
No photo of In Kyung Kim
20172019
No photo of Nadejda Kim