Find Profiles

No photo of Zhannat Ashikbaeva
20132019
No photo of Adil Ashirbekov
20142018
No photo of Sholpan Askarova
20102019
Photo of Rakshit Atanu
20062020
No photo of Yeldar Baiken
20132020
No photo of Murat Baisariyev
20182020
Photo of Zhumabay Bakenov

Zhumabay Bakenov, PhD

Person: Academic, Researcher

20012021
No photo of Anurag Banerjee
20182020
No photo of Darkhan Bilyalov
20072017
Photo of Chester Borucki

Chester Borucki, PhD

Person: Academic/Administrative

19902007