Ғылыми дискурстың танымдық негіздері (коммуникативтік-прагматикалық аспект): Ġylymi diskurstyņ tanymdyķ negìzderì (kommunikativtìk-pragmatikalyķ aspekt)

Translated title of the contribution: Cognitive bases of scientific discourse (communicative-pragmatic aspect)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Оқу құралында ғылыми дискурстың белгілері мен ерекшеліктері, негізгі ұғымдары, ғылыми мәтіннің мағыналық құрылымы, ғылыми мәтіндердегі субъект факторы қарастырылады. Сондай-ақ ғылыми дискурстағы коммуникативті-когнитивтік кеңістікті қалыптастыратын кейбір метафоралық модельдер сипатталады.
Оқу құралы ғылым тілі, ғылыми дискурс мәселесі қызықтырған мамандарға, ғылыми жұртшылыққа, филология мамандықтарында оқитын студенттер мен магистранттарға арналады.

In the textbook the features and features of scientific discourse, basic concepts, semantic structure of the scientific text, the subject of the subject in scientific texts are considered. It also describes some metaphorical models that form the communicative-cognitive space in scientific discourse.
The book is intended for specialists, researchers interested in the issues of Kazakh scientific speech, as well as students and undergraduate philology.
Translated title of the contributionCognitive bases of scientific discourse (communicative-pragmatic aspect)
Original languageOther
Number of pages168
Publication statusPublished - 2018

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Cognitive bases of scientific discourse (communicative-pragmatic aspect): Ġylymi diskurstyņ tanymdyķ negìzderì (kommunikativtìk-pragmatikalyķ aspekt)'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this