Қазіргі қазақ әдебиеттанудағы Тәуелсіздік идеясы

Research output: Book/ReportBook

Abstract

«Қазіргі қазақ әдебиеттануындағы Тәуелсіздік идеясы » атты ғылыми ұжымдық монографияда тұңғыш рет Тәуелсіздік және Алаш әдебиеттануы, совет әдебиеттануындағы азаматтық-отаншылдық концепт, қазіргі абайта нудағы ұлттық рух, қазақ әдебиеті тарихы туралы еңбектердегі ұлттық идея, Тәуелсіздік пен тарихи шындықтың қазіргі әдеби сындағы зерттелуi және қазіргі әдебиеттанудағы теориялық ізденістер сараланып, жаңаша зерделенді. Кітап жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттерге, ұлт әдебиеті мен тарихын қадірлейтін жалпы оқырманға арналған.
Original languageKazakh
PublisherИнститут литературы и искусства имени М.О.Ауэзова
Number of pages528
ISBN (Print)978-601-7157-48-7
Publication statusPublished - 2011

ASJC Scopus subject areas

  • General Arts and Humanities

Cite this