Total reaction cross section for 4He collisions with silicon in the energy range 3-10 MeV/u

V. Yu Ugryumov, I. V. Kuznetsov, K. B. Basybekov, E. Bialkowski, A. Budzanowski, A. Duysebaev, B. A. Duysebaev, T. K. Zholdybaev, K. M. Ismailov, K. K. Kadyrzhanov, R. Kalpakchieva, A. Kugler, I. N. Kukhtina, V. F. Kushniruk, K. A. Kuterbekov, A. Mukhambetzhan, Yu E. Penionzhkevich, B. M. Sadykov, I. Skwirczynska, Yu G. Sobolev

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Total reaction cross section for 4He collisions with silicon in the energy range 3-10 MeV/u'. Together they form a unique fingerprint.